Odontología holística

Holistisk tannbehandling fokuserer på pasienten som en helhet. En tann kan påvirke et organ.

 

Munnen som en helhet er relatert til hele kroppen.

 

Det er derfor vi må gjenopprette tennene med biokompatible materialer, slik at man nesten ikke bli berørt i andre deler av kroppen. Vi bruker i størst mulig grad bare de metallene som er kompatible, og vi bruker kun komposittfyllinger uten BMA.

 

Vi prøver å gjenopprette munnen og gir deg tilbake funksjonaliteten, og prøve å stoppe så mye som mulige slitasje vi er naturligvis på grunn av aldring.